Aktualizacja dotycząca kapitaństwa i kamieni milowych

Przyjrzyjmy się dokładniej zmianom w systemie kamieni milowych dla wszystkich kapitanów przygody!

Ahoj, kapitanowie! Na początku chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim kapitanom przygody, którzy wypłynęli w morze od początku sezonu siódmego. Widok nazwanych przez was statków, które rozpoczynają swoją przygodę na Sea of Thieves, sprawił naszemu zespołowi wielką radość.

Otrzymaliśmy też sporo uwag dotyczących nowego systemu kamieni milowych, dlatego chcę wyjaśnić jego założenia i zapowiedzieć pewne zmiany.

Czemu ma służyć system kamieni milowych?

Zgodnie z założeniami system ma umożliwiać wam śledzenie waszych unikatowych stylów gry oraz najczęściej podejmowanych działań i w nagrodę pozwalać wam personalizować wasze statki tak, by wygląd każdego z nich odzwierciedlał podejście do rozgrywki i dokonania jego kapitana.

Jeśli chodzi o czas potrzebny do osiągania kamieni milowych, nowy system ma znacząco różnić się od odznaczeń i postępów w ramach sezonu długoterminowością – obejmuje wiele sezonów, a nie tylko jeden. Mając to na uwadze, gracze powinni mieć świadomość, że będą robić postępy w osiąganiu kamieni milowych wolniej niż w dotychczasowych systemach.

Sezon siódmy Sea of Thieves: oficjalne wideo o aktualizacji zawartości

Czas trwania 7:49

Czemu kamienie milowe nie uwzględniają przeszłych dokonań?

Kamienie milowe nie są przyznawane za przeszłe dokonania przede wszystkim dlatego, że zostały pomyślane jako system postępów ściśle powiązany z kapitaństwem – są zatem nagrodą za czyny dokonane na pokładzie statków kapitańskich, analogicznie do odznaczeń legend piractwa, które można odblokować tylko po zdobyciu statusu legendy piractwa. Podczas gry na statkach, które nie są kapitańskie, nie można robić postępów w osiąganiu kamieni milowych.

Ponadto nasz zespół ciężko pracował nad wprowadzeniem wielu zakulisowych statystyk – co było sporym przedsięwzięciem – potrzebnych do prawidłowego monitorowania wszystkich kamieni milowych i przyznawania ich wam, waszym załogom i statkom. Dotychczas nie mogliśmy śledzić wielu z tych akcji, więc przyznanie nagród za przeszłe dokonania jest niemożliwe. Całkowita rezygnacja z kamieni milowych działających wstecz jest znacznie sprawiedliwsza i bardziej konsekwentna od przyznawania niektórych za przeszłe czyny i opierania innych na zupełnie nowych statystykach.

Na początku tworzenia tego systemu omówiliśmy i dokładnie rozważyliśmy kwestię tego, że nie będziemy mogli nagrodzić graczy za wszystkie przeszłe dokonania. Ostatecznie uznaliśmy, że mimo tego ograniczenia wprowadzenie kamieni milowych uczyni grę w Sea of Thieves bardziej satysfakcjonującą w dalszej perspektywie – szczególnie że nagrody są powiązane z kluczowymi elementami rozgrywki.

Czemu zdobywanie nagród nie jest łatwiejsze?

Kamienie milowe nie mają górnej granicy, więc można je zdobywać bez końca; innymi słowy nie da się „ukończyć” kamienia milowego. Jednakże w przypadku niektórych klas można odblokować nagrody.

Jeśli chodzi o balans przyznawania nagród, niektóre z nich są przydzielane za samą przynależność, więc wystarczy zrobić cokolwiek z nią związanego, by je otrzymać. Trofea w postaci świecidełek, obrazków i tabliczek są wręczane za osiągnięcie konkretnych kamieni milowych i mają świadczyć o wyjątkowym zamiłowaniu do konkretnej czynności.

Nie chodziło nam o to, by każdy gracz zdobył każdą nagrodę. Zamiast tego, ma otrzymywać przedmioty powiązane ze stylem gry, który jest charakterystyczny dla niego i jego załogi.

Otrzymaliśmy wiele uwag od graczy, którzy chcieli więcej długoterminowych zadań, a wprowadzenie systemu trofeów z wieloma poziomami wydawało się dobrym rozwiązaniem. Nie stworzyliśmy unikatowych nagród dostępnych tylko na wyższych poziomach, które niektórym mogłyby wydawać się nieosiągalne. Zamiast tego trofea pozostają te same, a jakość każdej podstawy, ramy czy tabliczki odzwierciedla zaangażowanie danego gracza. Rozwiązanie to wydawało się właściwym sposobem na sprawiedliwe odblokowywanie pożądanych elementów do personalizacji w trakcie rozgrywki, a jednocześnie powinno zadowolić graczy, którzy chcieli, by postępy robione przez dłuższy czas były widoczne. Poziomy są miłym, a zarazem istotnym dodatkiem!

Mimo to uważamy, że możemy wprowadzić pewne zmiany na podstawie uwag o zbytniej czasochłonności kamieni milowych bez porzucenia pomysłu na długoterminowy system postępów. Część tych uwag pochodzi od graczy, ale od czasu wprowadzenia nowego systemu obserwujemy też, jak sprawnie gracze osiągają kamienie milowe, i widzimy, że nie zawsze zajmuje to tyle czasu, ile się spodziewaliśmy.

Część najgłośniej wyrażanych opinii dotyczy czynności wykonywanych na czas, takich jak spanie czy siedzenie. Gdy tworzyliśmy system kamieni milowych, zależało nam na tym, by uwzględniał wszelkie style gry. Na przykład przynależność o nazwie „łotr” powstała z myślą o graczach, którzy wcielają się w rolę piratów i rozkoszują się urokiem życia na statku. System miał uwzględniać te osoby w sensowny sposób – nie chcieliśmy, by łotry robiły szybsze postępy od innych przynależności, bo wtedy zdobycie rangi legendarnego łotra nie byłoby tak dużym osiągnięciem. Z tego powodu ustawiliśmy progi czasowe wysoko, ale teraz na podstawie uwag obniżyliśmy je, by ułatwić osiąganie tych kamieni milowych podczas pasywnej rozgrywki.

Jakie zmiany wprowadzamy w pirackich kamieniach milowych?

Zmiany w pirackich kamieniach milowych są następujące:

Poszukiwacz złota

 • „Sprzedane skarby” zostają obniżone z 450 do 400.

 • „Skarby sprzedane Zbieraczom Złota” zostają obniżone z 75 do 70.

 • „Skarby sprzedane Gildii Kupieckiej” zostają obniżone z 75 do 70.

 • „Skarby sprzedane Zakonowi Dusz” zostają obniżone z 75 do 70.

 • „Zdobyte złoto” zostaje podwyższone z 90 000 do 200 000.

 • „Skarby sprzedane Gnatom Kostuchy” zostają podwyższone z 75 do 150.

Podróżnik

 • „Ukończone rejsy” zostają obniżone z 20 do 15.

 • „Przebyte mile morskie” zostają obniżone z 200 do 100.

 • „Odwiedzone wyspy” zostają obniżone z 15 do 10.

 • „Odwiedzone wraki” zostają obniżone z 3 do 2.

 • „Zacumowane łodzie” zostają obniżone z 3 do 2.

Emisariusz

 • „Złoto zdobyte jako emisariusz Zbieraczy Złota” zostaje podwyższone z 30 000 do 100 000.

 • „Złoto zdobyte jako emisariusz Gildii Kupieckiej” zostaje podwyższone z 30 000 do 100 000.

 • „Złoto zdobyte jako emisariusz Zakonu Dusz” zostaje podwyższone z 30 000 do 100 000.

 • „Złoto zdobyte jako emisariusz Fortuny Ateny” zostaje podwyższone z 30 000 do 100 000.

 • „Złoto zdobyte jako emisariusz Gnatów Kostuchy” zostaje podwyższone z 30 000 do 200 000.

Łowca

 • „Ugotowane zapasy” zostają obniżone z 35 do 25.

 • „Zjedzone zapasy” zostają obniżone z 75 do 50.

 • Wszystkie warianty „Złowionych ryb” zostają obniżone z 25 do 10.

Siewca strachu

 • „Wystrzały z armat” zostają obniżone ze 100 do 75.

 • „Rozgromione statki widma” zostają obniżone z 25 do 15.

 • „Rozgromione statki szkieletów” zostają obniżone z 3 do 2.

 • „Rozgromieni władcy szkieletów” zostają obniżeni z 3 do 2.

 • „Zgładzone rekiny” zostają obniżone z 45 do 10.

 • „Zdobyte skarbce w Zatopionym Królestwie” zostają obniżone z 3 do 2.

Łotr

 • „Minuty spędzone na graniu szant” zostają obniżone z 60 do 15.

 • „Nalane porcje grogu” zostają obniżone z 75 do 30.

 • „Przespane minuty” zostają obniżone z 60 do 5.

 • „Przesiedziane minuty” zostają obniżone z 60 do 10.

Pechowiec

 • „Wycieczki na Prom Potępieńców” zostają obniżone z 25 do 15.

 • „Minuty spędzone w środku sztormów” zostają obniżone z 60 do 15.

 • „Minuty spędzone w płomieniach” zostają obniżone z 60 do 5.

 • „Wylane wiadra” zostają obniżone ze 100 do 50.

 • „Zatonięcia” zostają obniżone z 25 do 15.

Wykaż się jako kapitan: oficjalny głęboki nur w sezon siódmy Sea of Thieves

Czas trwania 9:32

Jakie zmiany wprowadzamy w kamieniach milowych statku?

Zmiany w kamieniach milowych statku są następujące:

Poszukiwacz złota

 • „Sprzedane skarby” zostają obniżone z 450 do 400.

 • „Skarby sprzedane Zbieraczom Złota” zostają obniżone z 75 do 70.

 • „Skarby sprzedane Gildii Kupieckiej” zostają obniżone z 75 do 70.

 • „Skarby sprzedane Zakonowi Dusz” zostają obniżone z 75 do 70.

 • „Zdobyte złoto” zostaje podwyższone z 90 000 do 200 000.

 • „Skarby sprzedane Gnatom Kostuchy” zostają podwyższone z 75 do 150.

Podróżnik

 • „Ukończone rejsy” zostają obniżone z 20 do 15.

 • „Przebyte mile morskie” zostają obniżone z 200 do 100.

 • „Odwiedzone wyspy” zostają obniżone z 15 do 10.

 • „Odwiedzone wraki” zostają obniżone z 3 do 2.

 • „Łodzie zacumowane na pokładzie” zostają obniżone z 3 do 2.

Emisariusz

 • „Złoto zdobyte jako emisariusz Zbieraczy Złota” zostaje podwyższone z 30 000 do 100 000.

 • „Złoto zdobyte jako emisariusz Gildii Kupieckiej” zostaje podwyższone z 30 000 do 100 000.

 • „Złoto zdobyte jako emisariusz Zakonu Dusz” zostaje podwyższone z 30 000 do 100 000.

 • „Złoto zdobyte jako emisariusz Fortuny Ateny” zostaje podwyższone z 30 000 do 100 000.

 • „Złoto zdobyte jako emisariusz Gnatów Kostuchy” zostaje podwyższone z 30 000 do 200 000.

Łowca

 • „Zapasy ugotowane na pokładzie” zostają obniżone ze 100 do 25.

 • „Zapasy zjedzone na pokładzie” zostają obniżone z 225 do 50.

 • Wszystkie warianty „Złowionych ryb” zostają obniżone z 25 do 10.

Siewca strachu

 • „Wystrzały z armat na pokładzie” zostają obniżone z 200 do 75.

 • „Rozgromione statki widma” zostają obniżone z 25 do 15.

 • „Rozgromione statki szkieletów” zostają obniżone z 3 do 2.

 • „Rozgromieni władcy szkieletów” zostają obniżeni z 3 do 2.

 • „Rekiny zgładzone przez załogę” zostają obniżone z 90 do 20.

 • „Zdobyte skarbce w Zatopionym Królestwie” zostają obniżone z 3 do 2.

Łotr

 • „Minuty spędzone na graniu szant na pokładzie” zostają obniżone z 60 do 15.

 • „Porcje grogu nalane na pokładzie” zostają obniżone ze 150 do 30.

 • „Minuty przespane na pokładzie” zostają obniżone z 60 do 5.

 • „Minuty przesiedziane na pokładzie” zostają obniżone z 60 do 20.

Pechowiec

 • „Przypadki uszkodzenia” zostają obniżone ze 100 do 50.

 • „Minuty spędzone w środku sztormów” zostają obniżone z 60 do 15.

 • „Minuty spędzone w płomieniach” zostają obniżone z 60 do 5.

 • „Naprawy dokonane przez załogę” zostają obniżone z 50 do 25.

 • „Wiadra wylane przez załogę” zostają obniżone z 200 do 50.

 • „Zatonięcia” zostają obniżone z 25 do 15.

Co z klasami, które gracze już zdobyli?

Jeśli wymagania zostały obniżone, gracz zyska wyższą klasę. Jeśli jednak awans sprawi, że gracz będzie uprawiony do otrzymania automatycznej nagrody – na przykład dziennika pokładowego kapitana – do jej odblokowania konieczne będzie zdobycie jeszcze jednej klasy z danej przynależności. Dodatkowo nie wyświetli się okienko z informacją o odblokowaniu tej nagrody. Zalecamy zatem dokładne przejrzenie skrzyni personalizacji statku!

Jeśli dzięki powyższym zmianom ktoś zyska możliwość kupienia nowej nagrody dostępnej w sklepie, osoba ta będzie musiała zdobyć jeszcze jedną klasę, by dana nagroda poprawnie wyświetlała się jako dostępna.

Jeśli wymagania zostały podwyższone, klasa gracza zostanie obniżona. Nie wpłynie to jednak na dostępność odblokowanych nagród. Jeśli dana osoba dzięki swoim postępom zyskała możliwość zakupu nagrody, ta pozostanie odblokowana.


Jeszcze raz dziękujemy za wspieranie Sea of Thieves. Opisane powyżej zmiany zostały już wprowadzone w grze. Mamy nadzieję, że dzięki nim system kamieni milowych stanie się lepiej zbalansowany i przyjemniejszy, a jednocześnie wciąż będzie dobrze odzwierciedlał dokonania waszych załóg.

Do zobaczenia na morzach!

– Shelley „Pressgang” Preston, kapitan statku The Isabella