Potwierdzamy naszą politykę dotyczącą społeczności

Wykorzystujemy okazję, by powtórzyć nasze stanowisko w kwestii zachowania graczy w Sea of Thieves.

Firma Rare zawsze jasno określała wartości, jakimi się kieruje. Potępiamy wszelkie przejawy znęcania się nad innymi, dokuczania, mowy nienawiści bądź dyskryminacji i jesteśmy dumni z przyjaznej i nikogo niewykluczającej społeczności Sea of Thieves.

Zawsze staramy się pomóc tym, którzy zgłaszają nam przypadki nękania lub znieważania. Wszystkie zgłoszenia do działu wsparcia są poufne, a dostarczone dowody rozpatrywane zgodnie z naszym Kodeksem postępowania. Każdej sprawie przyglądamy się z troską i uwagą, a w przypadku złamania Kodeksu postępowania podejmujemy odpowiednie kroki.

Twórców należących do programu partnerskiego obowiązują te same zasady, co graczy; dla nikogo nie robimy wyjątków, a największą uwagę przywiązujemy do integracji graczy i dbania o to, by nikt nie czuł się wykluczony.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że niektórzy członkowie społeczności przejawiają pewne toksyczne zachowania. Poruszyliśmy tę sprawę w zespole Rare i jest ona dla nas priorytetowa. Naszym celem jest zredagowanie panujących zasad i wprowadzenie takich poprawek, dzięki którym każdy będzie czuł się w obowiązku wspólnego pracowania nad utrzymaniem wyjątkowego charakteru społeczności Sea of Thieves. Wprowadziliśmy już zmiany do programu partnerskiego, dzięki którym społeczność twórców zawsze będzie pozytywnie nastawiona wobec innych, zaostrzyliśmy zasady rekrutacji graczy do zamkniętych wydarzeń, a w przyszłości planujemy wprowadzić zmiany o szerszym zasięgu, które dotyczyć będą jeszcze większej części społeczności.

Rare ma także obowiązek ochrony pracowników przed osobistymi atakami, znieważaniem i innymi zachowaniami, które mogą negatywnie wpłynąć na ich samopoczucie fizyczne i psychiczne. Naszą zasadą jest wycofywanie się z rozmów z osobami, które zachowują się w taki sposób w trakcie dyskusji.

Każdą skargę bierzemy na poważnie, a wszystkich graczy traktujemy sprawiedliwe. Jak zwykle dziękujemy im za ich nieustające wsparcie i pragniemy wyrazić dozgonną wdzięczność za to, że czynią z Sea of Thieves tak wspaniałe miejsce.

Jeśli sądzisz, że ktoś złamał Kodeks postępowania lub regulamin firmy Microsoft, zapoznaj się z poniższym artykułem i wyślij zgłoszenie do działu wsparcia. Przyjrzymy się twojej sprawie i podejmiemy odpowiednie kroki.

Jak zgłosić gracza w Sea of Thieves