Aktualizacja Fair Play dla Sea of Thieves – wiosna 2023

Przedstawiamy prace trwające nad zapewnieniem bezpiecznych i uczciwych przygód dla wszystkich!

Sea of Thieves rozwinęło żagle ponad pięć lat temu. W tym czasie staraliśmy się zapewnić bezpieczne, inkluzyjne i uczciwe środowisko dla wszystkich graczy i graczek. Obejmuje to ciągłe wykorzystywanie zasobów do zwalczania oszustw i toksycznego zachowania.

Oszustwa i hakowanie

W ciągu kilku ostatnich miesięcy wzrosła liczba zgłoszeń o oszustwach. Chcemy w szczery i przejrzysty sposób przedstawić nasze wysiłki w dziedzinie ich zwalczania.

Cytując kodeks postępowania Sea of Thieves: Rare nie okaże żadnej tolerancji dla jakiejkolwiek formy oszukiwania lub hakowania w grze. Tego typu wykroczenia mogą skutkować działaniem ze stałym efektem. Wasze zgłoszenia doprowadziły do zamknięcia ponad 7000 kont w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z prawie 5000 banów w ciągu ostatnich 6 miesięcy wobec osób, którym udowodniono oszukiwanie w grze.

Ponadto nasz zespół do spraw bezpieczeństwa wydał permanentne bany dla 8000 innych kont w ciągu ostatnich 12 miesięcy po wprowadzeniu wewnętrznych środków wykrywania oszustw i naruszeń.

Poza działaniami administracyjnymi ciężko pracujemy za kulisami nad wykrywaniem i blokowaniem znanych i nowych sposobów oszukiwania. Obejmuje to między innymi poniższe oszustwa/haki:

  • Hak, który pozwalał na poruszanie się z niesamowitą szybkością. Często wykorzystywany do unikania ataków, ścigania statków i transportowania przedmiotów.
  • Hak, który pozwalał na zdobywanie łupów z większej odległości niż powinno być to możliwe.
  • Zdolność przekazywania przedmiotów na konto, które nie spełniało określonych wymagań. Doprowadziło to do zamknięcia 4500 kont, które wykorzystały tę lukę.
  • Oszustwo polegające na możliwości wylewania wiader wody z własnego statku bezpośrednio na kadłub innego statku.
  • Blokowanie luk wykorzystywanych do zdobywania złota w celu zdobycia niezwykle wysokich wyników w Księdze emisariusza.

Toksyczne zachowanie

Od zawsze mamy jasne oczekiwania względem naszej społeczności i podchodzimy niezwykle poważnie do zgłoszeń dotyczących toksycznego zachowania w grze. Nasz zespół moderacji niestrudzenie pracuje nad zapewnieniem przyjaznych i inkluzyjnych doświadczeń wszystkim w Sea of Thieves.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydano ręcznieponad 8500 zawieszeń w odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące negatywnego zachowania wobec graczy i graczek. Poza ogólnymi zasadami dotyczącymi złego zachowania i stosowania inkluzyjnego języka, wprowadziliśmy ostrzejsze zasady reagowania na nieinkluzyjny język. Na przykład mowa nienawiści prowadzi do otrzymania najwyższego stopnia zawieszenia i natychmiastowego ostatecznego ostrzeżenia.

Przeprowadzamy również regularne kontrole imion zwierzaków i nazw statków, które nie spełniają naszych społecznościowych wymagań, reagując na ich naruszenia. Aby przyspieszyć ten proces, niedawno dodaliśmy w grze możliwość przesyłania zgłoszeń (więcej w opisie majowej aktualizacji), która pozwala na zgłoszenie tagu gracza, nazwy statku lub imienia zwierzaka dowolnej napotkanej osoby. Zgłoszenia są sprawdzane przez nasz zespół moderacji, który podejmuje następnie odpowiednie działania.

Podane powyżej informacje to jedynie mała część regularnych działań i ulepszeń ze strony naszych zespołów moderacji i bezpieczeństwa. Zawsze słuchamy Waszych bezcennych opinii i będziemy z nich korzystali w ramach naszych wysiłków, mających na celu wprowadzenie pozytywnych zmian.

Wyeliminowanie oszustw i toksycznego zachowania jest najwyższym priorytetem dla Rare. Przeważająca większość pośród milionów graczy i graczek w naszej społeczności pomaga nam zapewnić bezpieczne i inkluzyjne środowisko, z którego jesteśmy dumni. Chcemy Wam wszystkim podziękować za tę pomoc. Nigdy nie przestaniemy starać się o zachowanie integralności gry, o którą troszczycie się z taką pasją.

Do zobaczenia na morzach.

– Zespół ds. bezpieczeństwa Sea of Thieves