มันทำงานอย่างไรบ้าง

เนื่องจากงานเลี้ยงขนาดใหญ่นี้จำเป็นต้องมีการวางแผนที่เหมาะสม  กิจกรรม จะถูก แบ่งเป็นสองช่วง: ช่วงเตรียมการและช่วงเฉลิมฉลอง ช่วงเตรียมการจะเริ่มวันที่ 22 พฤศจิกายน ด้วยการให้คุณทำ ภารกิจท้าทายการเตรียมการ เช่น การปรุง เนื้อ และ การรวบรวม ธงงานฉลองค่าหัวให้พร้อมสำหรับ ความสนุกที่มาถึง 

เมื่อทุกอย่าง ได้รับการเตรียมแล้ว ก็ได้เวลาปาร์ตี้! ช่วงเฉลิมฉลอง จะเริ่ม วันที่ 25 พฤศจิกายน และดำเนินไป จนสิ้นสุดกิจกรรม วันที่ 29 พฤศจิกายน ภารกิจท้าทาย การเฉลิมฉลองชุดใหม่ๆ จะ ช่วยให้โจรสลัดทุกคนได้สนุก กับ งานเลี้ยง ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่งตัว เพื่อการนี้ กินให้อิ่มแล้วฉลองกัน!

คำถามที่พบบ่อย