LDSylvr

ออฟไลน์

ประวัติพาร์ทเนอร์

คนที่ไม่ชอบทะเลาะกับใคร สนุกกับการสร้างความบันเทิงให้ผู้คน คอยช่วยเหลือและตอบแทนชุมชน

Twitch
  • 37,721 ผู้ติดตาม