EiKaRRRamba

ออฟไลน์

ประวัติพาร์ทเนอร์

ฉันเป็นสตรีมเมอร์ที่มีความหลากหลาย และนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากต่อช่องของฉัน Sea of Thieves กินเวลาส่วนใหญ่ในช่องฉัน แล้วฉันก็ไม่อาจออกห่างจากทะเลได้นานนัก

Twitch
  • 40,931 ผู้ติดตาม