1988drakel

ออฟไลน์

ประวัติพาร์ทเนอร์

ฉันเริ่มต้นสตรีมเป็นงานอดิเรกในช่วงปี 2015 จากนั้นไม่กี่ปีต่อมา ฉันได้เปลี่ยนจากงานอดิเรกมาเป็นงานประจำที่มี Sea of Thieves เป็นส่วนหนึ่งของงาน เราออกผจญภัยไปยังที่ต่างๆ และช่วยเหลือโจรสลัดหน้าใหม่ให้เริ่มต้นเล่นเกมได้ง่ายขึ้น

Twitch
  • 11,792 ผู้ติดตาม